Quảng cáo

Nhân vật - Võ sĩ

Võ sĩ Nguyễn Thị Thu Nhi bị thu hồi đai WBO thế giới

Võ sĩ Nguyễn Thị Thu Nhi bị thu hồi đai WBO thế giới

Theo quy định từ phía WBO, một võ sĩ bất kỳ khi đã giành đai WBO bắt buộc phải thượng đài trong vòng 6 tháng để giữ đai, nếu không sẽ bị thu hồi.

Xem thêm
Quảng cáo
Quảng cáo