# Team PI GD Pts
1 Manchester City 35 67 89
2 Liverpool 35 59 88
3 Tottenham 35 30 70
4 Chelsea 35 21 67
5 Arsenal 35 23 66

TIN THỂ THAO NHIỀU NGƯỜI ĐỌC NHẤT