Quảng cáo

Công nghệ số

iPhone 16 Pro sẽ có thêm màu titan hồng, nâng cấp nhiều tính năng?

iPhone 16 Pro sẽ có thêm màu titan hồng, nâng cấp nhiều tính năng?

Apple sẽ giới thiệu màu titan hồng mới cho dòng iPhone 16 Pro và 16 Pro Max, thay thế cho màu xanh của các mẫu trước. Sự thay đổi này là một phần của chiến lược đổi mới về màu sắc của Apple cho các sản phẩm cao cấp.

Xem thêm