Quảng cáo

scandal

Giữa tâm bão scandal, CDM đổ dồn sự chú ý vào cựu chủ tịch của TSM
Esports

Giữa tâm bão scandal, CDM đổ dồn sự chú ý vào cựu chủ tịch của TSM

Giữa tâm bão scandal liên quan tới CEO của TSM Reginald, CDM lại tập trung sự chú ý vào cựu chủ tịch của team - Leena Xu.

Xem thêm
Quảng cáo
Quảng cáo
Quảng cáo