Kane

Chuyển nhượng tối 9/5: Sao Dortmund 'bắn' tín hiệu vui cho MU
Chuyển nhượng

Chuyển nhượng tối 9/5: Sao Dortmund 'bắn' tín hiệu vui cho MU

Sao Dortmund 'bắn' tín hiệu vui cho MU, tương lai của Minamino tại Liverpool, Kane đánh tiếng ra đi,... là các tin chính của chuyển nhượng tối 9/5.

Xem thêm