Quảng cáo

Tin tức

Ông bầu quyền anh Robert Hill: “Hệ thống nghiệp dư đã ngăn cản tiềm năng phát triển khổng lồ của Boxing Việt Nam”

Ông bầu quyền anh Robert Hill: “Hệ thống nghiệp dư đã ngăn cản tiềm năng phát triển khổng lồ của Boxing Việt Nam”

Trong bài phỏng vấn mới nhất cùng phóng viên chúng tôi, người đứng đầu tổ chức quyền anh chuyên nghiệp đầu tiên tại Việt Nam, VSP Promotion, ông Robert Hill, đã có chia sẻ về những bất cập trong việc phát triển quyền anh tại Việt Nam hiện nay.

Xem thêm
Quảng cáo
Quảng cáo