Quảng cáo

tăng chiều cao

Người Việt Nam thấp thứ 4 trên thế giới
Trải nghiệm

Người Việt Nam thấp thứ 4 trên thế giới

Theo báo cáo mới của Tạp chí Dân số thế giới, chiều cao trung bình của người Việt hiện nằm trong nhóm thấp nhất thế giới thậm chí là thấp hơn cả hai nước láng giềng Lào và Cambodia.

Xem thêm
Quảng cáo
Quảng cáo