tăng chiều cao

Cao thêm 18cm nhờ liệu pháp 'đặc biệt'
Trải nghiệm

Cao thêm 18cm nhờ liệu pháp 'đặc biệt'

Vì thấp hơn chiều cao trung bình so với bạn bè đồng trang lứa, một bé trai được được sử dụng phương pháp hỗ trợ tăng chiều cao đặc biệt.

Xem thêm
Quảng cáo