Quảng cáo

Nike

Dr. Dispect gợi ý về thỏa thuận với Nike Jordan về “giày gaming”
Esports

Dr. Dispect gợi ý về thỏa thuận với Nike Jordan về “giày gaming”

Dr. Dispect đã vừa tiết lộ thỏa thuận với Nike về việc sẽ sản xuất “giày chơi game” trong tương lai.

Xem thêm