Quảng cáo

Lương Xuân Trường

Lương Xuân Trường gọi vốn thành công 7 tỉ đồng
Bóng đá Việt Nam

Lương Xuân Trường gọi vốn thành công 7 tỉ đồng

Cầu thủ Lương Xuân Trường bất ngờ xuất hiện tại chương trình Shark Tank Việt Nam với màn gọi vốn thành công 7 tỉ đồng.

Xem thêm