Quảng cáo

G2

CS:GO: G2 ký hợp đồng với jks
Esports

CS:GO: G2 ký hợp đồng với jks

G2 Esports đang chuẩn bị hoàn tất việc ký hợp đồng với Justin ‘jks’ Savage của Complexity, các nguồn tin đã tiết lộ với Dexerto và 1pv.fr.

Xem thêm
Quảng cáo
Quảng cáo