Quảng cáo

Chim Sẻ Đi Nắng

AoE: Shenlong rời khỏi Hiệp Hội La Mã, được đồn đoán sẽ đầu quân cho Chim Sẻ Đi Nắng
Esports

AoE: Shenlong rời khỏi Hiệp Hội La Mã, được đồn đoán sẽ đầu quân cho Chim Sẻ Đi Nắng

Sau nhiều năm gắn bó với nhánh Hiệp Hội La Mã của ông bầu Lưu Bị, Shenlong đã dứt áo ra đi để tìm kiếm một chân trời mới.

Xem thêm
Quảng cáo
Quảng cáo
Quảng cáo