Quảng cáo

ASIAD 2023 - Tin tức, lịch thi đấu & huy chương của Việt Nam

Bảng tổng sắp
huy chương Asiad 2023
TT Quốc gia Vàng Bạc Đồng Tổng
1 Trung Quốc Trung Quốc 0 0 0 0
2 Nhật Bản Nhật Bản 0 0 0 0
3 Hàn Quốc Hàn Quốc 0 0 0 0
4 Việt Nam Việt Nam 0 0 0 0
5 Indonesia Indonesia 0 0 0 0
6 Uzbekistan Uzbekistan 0 0 0 0
7 Iran Iran 0 0 0 0
8 Đài Bắc Trung Hoa Đài Bắc Trung Hoa 0 0 0 0
9 Ấn Độ Ấn Độ 0 0 0 0
10 Kazakhstan Kazakhstan 0 0 0 0
11 Triều Tiên Triều Tiên 0 0 0 0
12 Thái Lan Thái Lan 0 0 0 0
13 Bahrain Bahrain 0 0 0 0
14 Hồng Kông Hồng Kông 0 0 0 0
15 Malaysia Malaysia 0 0 0 0
16 Qatar Qatar 0 0 0 0
17 Mông Cổ Mông Cổ 0 0 0 0
18 Singapore Singapore 0 0 0 0
19 Philippines Philippines 0 0 0 0
20 UAE UAE 0 0 0 0
21 Kyrgyzstan Kyrgyzstan 0 0 0 0
22 Kuwait Kuwait 0 0 0 0
23 Jordan Jordan 0 0 0 0
24 Campuchia Campuchia 0 0 0 0
25 Ả Rập Xê Út Ả Rập Xê Út 0 0 0 0
26 Ma Cao Ma Cao 0 0 0 0
27 Triều Tiên Triều Tiên 0 0 0 0
28 Liban Liban 0 0 0 0
29 Tajikistan Tajikistan 0 0 0 0
30 Lào Lào 0 0 0 0
31 Turkmenistan Turkmenistan 0 0 0 0
32 Nepal Nepal 0 0 0 0
33 Pakistan Pakistan 0 0 0 0
34 Myanmar Myanmar 0 0 0 0
35 Afghanistan Afghanistan 0 0 0 0
36 Syria Syria 0 0 0 0
37 Sri Lanka Sri Lanka 0 0 0 0
38 Ủy ban Olympic Nga Ủy ban Olympic Nga 0 0 0 0
39 Oman Oman 0 0 0 0
40 Maldives Maldives 0 0 0 0
41 Ma Cao Ma Cao 0 0 0 0
42 Campuchia Campuchia 0 0 0 0
43 Đông Timor Đông Timor 0 0 0 0
44 Brunei Brunei 0 0 0 0
45 Bhutan Bhutan 0 0 0 0
46 Belarus Belarus 0 0 0 0
Tin tức
Xem thêm
Quảng cáo
Bảng tổng sắp
huy chương Asiad 2023
TT Quốc gia Vàng Bạc Đồng Tổng
1 Trung Quốc Trung Quốc 0 0 0 0
2 Nhật Bản Nhật Bản 0 0 0 0
3 Hàn Quốc Hàn Quốc 0 0 0 0
4 Việt Nam Việt Nam 0 0 0 0
5 Indonesia Indonesia 0 0 0 0
6 Uzbekistan Uzbekistan 0 0 0 0
7 Iran Iran 0 0 0 0
8 Đài Bắc Trung Hoa Đài Bắc Trung Hoa 0 0 0 0
9 Ấn Độ Ấn Độ 0 0 0 0
10 Kazakhstan Kazakhstan 0 0 0 0
11 Triều Tiên Triều Tiên 0 0 0 0
12 Thái Lan Thái Lan 0 0 0 0
13 Bahrain Bahrain 0 0 0 0
14 Hồng Kông Hồng Kông 0 0 0 0
15 Malaysia Malaysia 0 0 0 0
16 Qatar Qatar 0 0 0 0
17 Mông Cổ Mông Cổ 0 0 0 0
18 Singapore Singapore 0 0 0 0
19 Philippines Philippines 0 0 0 0
20 UAE UAE 0 0 0 0
21 Kyrgyzstan Kyrgyzstan 0 0 0 0
22 Kuwait Kuwait 0 0 0 0
23 Jordan Jordan 0 0 0 0
24 Campuchia Campuchia 0 0 0 0
25 Ả Rập Xê Út Ả Rập Xê Út 0 0 0 0
26 Ma Cao Ma Cao 0 0 0 0
27 Triều Tiên Triều Tiên 0 0 0 0
28 Liban Liban 0 0 0 0
29 Tajikistan Tajikistan 0 0 0 0
30 Lào Lào 0 0 0 0
31 Turkmenistan Turkmenistan 0 0 0 0
32 Nepal Nepal 0 0 0 0
33 Pakistan Pakistan 0 0 0 0
34 Myanmar Myanmar 0 0 0 0
35 Afghanistan Afghanistan 0 0 0 0
36 Syria Syria 0 0 0 0
37 Sri Lanka Sri Lanka 0 0 0 0
38 Ủy ban Olympic Nga Ủy ban Olympic Nga 0 0 0 0
39 Oman Oman 0 0 0 0
40 Maldives Maldives 0 0 0 0
41 Ma Cao Ma Cao 0 0 0 0
42 Campuchia Campuchia 0 0 0 0
43 Đông Timor Đông Timor 0 0 0 0
44 Brunei Brunei 0 0 0 0
45 Bhutan Bhutan 0 0 0 0
46 Belarus Belarus 0 0 0 0
Quảng cáo

BXH Asiad 2023

Quảng cáo
Quảng cáo