Quảng cáo

Vương Chiêm Hải

Nhất Long mời trụ trì Thiếu Lâm, đấu đối thủ 'nội công cao hơn Lý Liên Kiệt'
Võ thuật

Nhất Long mời trụ trì Thiếu Lâm, đấu đối thủ 'nội công cao hơn Lý Liên Kiệt'

Nhất Long và Vương Chiêm Hải sẽ bước vào một trận quyết chiến theo luật MMA sau khi hai cao thủ võ thuật tranh cãi trên mạng xã hội.

Xem thêm
Quảng cáo
Quảng cáo