Quảng cáo

Thành Lương

Thành Lương: 'Các tuyển thủ Việt Nam không có thời gian trống'
Bóng đá Việt Nam

Thành Lương: 'Các tuyển thủ Việt Nam không có thời gian trống'

Thành Lương đã có những nhận xét về các cuộc sống của các cầu thủ trong khoảng thời gian này.

Xem thêm
Quảng cáo
Quảng cáo
Quảng cáo