Dijon

  • http://www.dfco.fr
  • Dijon, Pháp
  • [email protected]
  • +33 (38) 065 0965 - Fax: +33 (38) 065 0208
  • Quốc tịch : Pháp
  • Sân nhà: Stade Gaston Gérard
  • Thành lập : 1998
  • Sức chứa : 15,995
Tin tức về Dijon