Quảng cáo

livestream

Chưa hết bị cấm thi đấu, Zeros tiếp tục bị cấm livestream
Esports

Chưa hết bị cấm thi đấu, Zeros tiếp tục bị cấm livestream

Chưa hết bị cấm thi đấu, Zeros tiếp tục bị cấm livestream trên NimoTV vì vi phạm nội quy và quy định cộng đồng của nền tảng này.

Xem thêm