• Hayes & Yeading
  • Khu vực:

Chuyển nhượng Hayes & Yeading 2024

STT Ngày Cầu thủ Loại Từ/Đến
29.02.2024
Dunne Louis
Trở về từ hợp đồng cho mượn
Chelmsford
08.02.2024
Vilhete Mauro
Trở về từ hợp đồng cho mượn
Southend
08.02.2024
Vilhete Mauro
Cầu thủ Tự do
Hornchurch
31.01.2024
Kinsella Lewis
Trở về từ hợp đồng cho mượn
Maidenhead
01.01.2024
Dunne Louis
Cho mượn
Chelmsford
30.12.2023
Kinsella Lewis
Cho mượn
Maidenhead
25.11.2023
Gambin Luke
Cầu thủ Tự do
Sutton
17.11.2023
Miles Taylor
Chuyển nhượng
Cheshunt
06.10.2023
Ekpiteta Marvel
Cầu thủ Tự do
Dulwich Hamlet
23.09.2023
Silva Ronan
Chuyển nhượng
Farnborough
23.09.2023
Fernandes Michael
Cầu thủ Tự do
Farnborough
23.09.2023
Wabo Norman
Cầu thủ Tự do
Eastbourne Boro
18.09.2023
Vilhete Mauro
Cho mượn
Southend
26.08.2023
O'Brien Sean
Cầu thủ Tự do
Forest Green
03.08.2023
Shroll Ben
Cầu thủ Tự do
Aldershot
08.02.2024
Vilhete Mauro
Trở về từ hợp đồng cho mượn
Southend
01.01.2024
Dunne Louis
Cho mượn
Chelmsford
30.12.2023
Kinsella Lewis
Cho mượn
Maidenhead
25.11.2023
Gambin Luke
Cầu thủ Tự do
Sutton
06.10.2023
Ekpiteta Marvel
Cầu thủ Tự do
Dulwich Hamlet
23.09.2023
Silva Ronan
Chuyển nhượng
Farnborough
23.09.2023
Fernandes Michael
Cầu thủ Tự do
Farnborough
23.09.2023
Wabo Norman
Cầu thủ Tự do
Eastbourne Boro
26.08.2023
O'Brien Sean
Cầu thủ Tự do
Forest Green
03.08.2023
Shroll Ben
Cầu thủ Tự do
Aldershot
29.02.2024
Dunne Louis
Trở về từ hợp đồng cho mượn
Chelmsford
08.02.2024
Vilhete Mauro
Cầu thủ Tự do
Hornchurch
31.01.2024
Kinsella Lewis
Trở về từ hợp đồng cho mượn
Maidenhead
17.11.2023
Miles Taylor
Chuyển nhượng
Cheshunt