Lịch sử đối đầu Luton vs Burnley, 04/10/2023

18.02.2023
Luton
0
-
*Burnley
1
06.08.2022
Burnley
1
-
Luton
1
31.03.2007
Burnley
0
-
Luton
0
01.11.2006
Luton
0
-
*Burnley
2
30.04.2006
Burnley
1
-
Luton
1
05.11.2005
Luton
2
-
*Burnley
3
07.03.2000
Burnley
0
-
*Luton
2
06.11.1999
*Luton
2
-
Burnley
1
06.02.1999
Burnley
1
-
*Luton
2
05.09.1998
*Luton
1
-
Burnley
0
21.03.1995
*Burnley
2
-
Luton
1
10.09.1994
Luton
0
-
*Burnley
1