Lịch sử đối đầu Arsenal vs Tottenham, 24/09/2023

15.01.2023
Tottenham
0
-
*Arsenal
2
01.10.2022
*Arsenal
3
-
Tottenham
1
13.05.2022
*Tottenham
3
-
Arsenal
0
26.09.2021
*Arsenal
3
-
Tottenham
1
08.08.2021
*Tottenham
1
-
Arsenal
0
14.03.2021
*Arsenal
2
-
Tottenham
1
06.12.2020
*Tottenham
2
-
Arsenal
0
12.07.2020
*Tottenham
2
-
Arsenal
1
01.09.2019
Arsenal
2
-
Tottenham
2
02.03.2019
Tottenham
1
-
Arsenal
1
20.12.2018
Arsenal
0
-
*Tottenham
2
02.12.2018
*Arsenal
4
-
Tottenham
2
10.02.2018
*Tottenham
1
-
Arsenal
0
18.11.2017
*Arsenal
2
-
Tottenham
0
30.04.2017
*Tottenham
2
-
Arsenal
0
06.11.2016
Arsenal
1
-
Tottenham
1
05.03.2016
Tottenham
2
-
Arsenal
2
08.11.2015
Arsenal
1
-
Tottenham
1
24.09.2015
Tottenham
1
-
*Arsenal
2
07.02.2015
*Tottenham
2
-
Arsenal
1
27.09.2014
Arsenal
1
-
Tottenham
1
16.03.2014
Tottenham
0
-
*Arsenal
1
05.01.2014
*Arsenal
2
-
Tottenham
0
01.09.2013
*Arsenal
1
-
Tottenham
0
03.03.2013
*Tottenham
2
-
Arsenal
1
17.11.2012
*Arsenal
5
-
Tottenham
2
26.02.2012
*Arsenal
5
-
Tottenham
2
02.10.2011
*Tottenham
2
-
Arsenal
1
21.04.2011
Tottenham
3
-
Arsenal
3
20.11.2010
Arsenal
2
-
*Tottenham
3
22.09.2010
Tottenham
1
-
Arsenal
4
15.04.2010
*Tottenham
2
-
Arsenal
1
31.10.2009
*Arsenal
3
-
Tottenham
0
08.02.2009
Tottenham
0
-
Arsenal
0
30.10.2008
Arsenal
4
-
Tottenham
4
23.01.2008
*Tottenham
5
-
Arsenal
1
10.01.2008
Arsenal
1
-
Tottenham
1
22.12.2007
*Arsenal
2
-
Tottenham
1
15.09.2007
Tottenham
1
-
*Arsenal
3
21.04.2007
Tottenham
2
-
Arsenal
2
01.02.2007
Arsenal
3
-
Tottenham
1
25.01.2007
Tottenham
2
-
Arsenal
2
02.12.2006
*Arsenal
3
-
Tottenham
0
22.04.2006
Arsenal
1
-
Tottenham
1
29.10.2005
Tottenham
1
-
Arsenal
1
26.04.2005
*Arsenal
1
-
Tottenham
0
13.11.2004
Tottenham
4
-
*Arsenal
5
25.04.2004
Tottenham
2
-
Arsenal
2
08.11.2003
*Arsenal
2
-
Tottenham
1
15.12.2002
Tottenham
1
-
Arsenal
1