Quảng cáo

Báo châu Á

Báo châu Á đánh giá Văn Quyến xuất sắc hơn Công Vinh
Bóng đá Việt Nam

Báo châu Á đánh giá Văn Quyến xuất sắc hơn Công Vinh

Tờ Sports442 cho rằng Phạm Văn Quyến là cầu thủ đặc biệt nhất mà bóng đá Việt Nam từng sản sinh ra.

Xem thêm
Quảng cáo
Quảng cáo