WeChoie 2020

VIDEO: SofM gửi lời cảm ơn sau khi nhận giải tại WeChoice 2020
Esports

VIDEO: SofM gửi lời cảm ơn sau khi nhận giải tại WeChoice 2020

SofM gửi lời cảm ơn sau khi nhận danh hiệu "Đại sứ truyền cảm hứng" tại WeChoice 2020. Bên cạnh đó, anh chàng cũng gửi lời động viên đến những bạn trẻ đang theo đuổi con đường eSports.

Xem thêm
Quảng cáo
Quảng cáo