VinFast

Hé lộ số lần đưa xe Lux A2.0 vào xưởng sửa chữa của chủ kênh Gogo Tv
Xe

Hé lộ số lần đưa xe Lux A2.0 vào xưởng sửa chữa của chủ kênh Gogo Tv

Chủ kênh Gogo Tv cho rằng mình đã đưa xe VinFast Lux A2.0 vào xưởng sửa chữa đến 10 lần dù mới chạy được 8.000km, tuy nhiên đại diện VinFast đã phủ nhận điều này.

Xem thêm