Quảng cáo

vinfast lux a2.0

Gian nan hành trình mua xe VinFast Lux A2.0: vượt xa dự toán ban đầu
Xe

Gian nan hành trình mua xe VinFast Lux A2.0: vượt xa dự toán ban đầu

Nhiều khách hàng mua xe VinFast Lux A2.0 bức xúc khi số tiền thực tế chi ra vượt xa so với dự toán ban đầu.

Xem thêm