Quảng cáo

VALVE

Team Fortress 2 đang hồi phục sau khi Valve lắng nghe những ý kiến của người chơi
Esports

Team Fortress 2 đang hồi phục sau khi Valve lắng nghe những ý kiến của người chơi

Team Fortress 2 đã chứng kiến sự gia tăng về người chơi và hoạt động trực tuyến trong những tháng gần đây, với diễn thuyết và hành động của cộng đồng là yếu tố góp phần chính vào việc TF2 đang được hồi sinh và tái sinh.

Xem thêm
Quảng cáo
Quảng cáo