Quảng cáo

timviec365

Sự kết hợp độc đáo của nhiều tính năng đã tạo nên website “timviec365.com.vn”
Xu hướng

Sự kết hợp độc đáo của nhiều tính năng đã tạo nên website “timviec365.com.vn”

Tìm tin tuyển dụng, tạo CV và tham dự phỏng vấn là ba bước điển hình nhất mà ứng viên phải vượt qua trên hành trình bước lên đỉnh “việc làm”. Trong đó tin tuyển dụng và tạo CV lại là hai trong nhiều tính năng hữu ích mà timviec365.com.vn đang sở hữu.

Xem thêm