Standard Liege

  • http://www.standard.be/home.htm?lng=en
  • Liège, Bỉ
  • secretariat@standard.be
  • +32 (4) 252 2122 - Fax: +32 (4) 252 1469
  • Quốc tịch : Bỉ
  • Sân nhà: Stade Maurice Dufrasne
  • Thành lập : 1898
  • Sức chứa : 29.200
Tin tức về Standard Liege