Oxford United

  • http://www.oufc.co.uk/
  • Oxford, Oxfordshire, Anh
  • Quốc tịch : Anh
  • Sân nhà: Kassam Stadium
  • Thành lập : 1893
  • Sức chứa : 12,500
Tin tức về Oxford United