Cầu thủ
Charlys
tiền vệ (Verona)
Tuổi: 20 (18.02.2004)

Chuyển nhượng Charlys 2024

Ngày Từ Loại Đến
2024 Verona Verona kết thúc cho mượn Vitoria Vitoria
2023 Vitoria Vitoria cho mượn Verona Verona
2023 Athletico-PR Athletico-PR kết thúc cho mượn Vitoria Vitoria
2022 Vitoria Vitoria cho mượn Athletico-PR Athletico-PR