Cầu thủ
Charlys
tiền vệ (Verona)
Tuổi: 20 (18.02.2004)

Charlys