Lịch sử đối đầu West Ham vs Sheffield Utd, 30/09/2023

16.02.2021
*West Ham
3
-
Sheffield Utd
0
22.11.2020
Sheffield Utd
0
-
*West Ham
1
11.01.2020
*Sheffield Utd
1
-
West Ham
0
26.10.2019
West Ham
1
-
Sheffield Utd
1
27.08.2014
West Ham
1
-
Sheffield Utd
2
14.04.2007
*Sheffield Utd
3
-
West Ham
0
25.11.2006
*West Ham
1
-
Sheffield Utd
0
13.02.2005
Sheffield Utd
2
-
West Ham
1
29.01.2005
West Ham
1
-
Sheffield Utd
1
03.01.2005
West Ham
0
-
*Sheffield Utd
2
11.09.2004
Sheffield Utd
1
-
*West Ham
2
18.01.2004
Sheffield Utd
3
-
West Ham
3
16.08.2003
West Ham
0
-
Sheffield Utd
0
28.03.1994
*Sheffield Utd
3
-
West Ham
2
03.01.1994
West Ham
0
-
Sheffield Utd
0
21.12.1991
West Ham
1
-
Sheffield Utd
1
20.08.1991
Sheffield Utd
1
-
West Ham
1
21.03.1990
*West Ham
5
-
Sheffield Utd
0
14.10.1989
Sheffield Utd
0
-
*West Ham
2