Lịch sử đối đầu Everton vs Luton, 30/09/2023

01.11.2007
Luton
0
-
Everton
1
25.10.2006
*Everton
4
-
Luton
0
14.03.1992
Everton
1
-
Luton
1
02.11.1991
Luton
0
-
*Everton
1
04.05.1991
*Everton
1
-
Luton
0
27.10.1990
Luton
1
-
Everton
1
14.04.1990
Luton
2
-
Everton
2
01.01.1990
*Everton
2
-
Luton
1