Quảng cáo

lại lý huynh

Kỳ thủ Nguyễn Anh Mẫn thế chỗ Lại Lý Huynh tại Kỳ vương 2020
Cờ

Kỳ thủ Nguyễn Anh Mẫn thế chỗ Lại Lý Huynh tại Kỳ vương 2020

Kỳ thủ Lại Lý Huynh rút khỏi giải Kỳ vương 2020, thay thế anh là Kiện tướng quốc gia Nguyễn Anh Mẫn.

Xem thêm
Quảng cáo
Quảng cáo