Quảng cáo

KIA Soluto

Tổng hợp mức tăng giá cho loạt xe ô tô KIA, cao nhất đến 40 triệu đồng
Xe

Tổng hợp mức tăng giá cho loạt xe ô tô KIA, cao nhất đến 40 triệu đồng

KIA Việt Nam điều chỉnh lại giá một số dòng xe ô tô bắt đầu từ tháng 5/2022. Mức tăng từ 5 triệu - 40 triệu đồng.

Xem thêm