Quảng cáo

Joe Biden

Tranh cãi về việc Novak Djokovic tham dự US Open 2022: Nên hay không?
Quần vợt

Tranh cãi về việc Novak Djokovic tham dự US Open 2022: Nên hay không?

Áp lực đang đè nặng lên Joe Biden khi bốn chính trị gia hiện đã kêu gọi Novak Djokovic được phép vào Hoa Kỳ.

Xem thêm
Quảng cáo
Quảng cáo