Quảng cáo

GĐKT Gede

GĐKT Gede để lại cho HLV Park 'của hiếm có 1 không 2'
Bóng đá Việt Nam

GĐKT Gede để lại cho HLV Park 'của hiếm có 1 không 2'

Trong 4 năm nắm giữ cương vị GĐKT VFF, ông Jurgen Gede đã để lại nhiều di sản, đặc biệt là việc phát hiện 'của hiếm có 1 không 2' của bóng đá Việt Nam.

Xem thêm
Quảng cáo
Quảng cáo