Quảng cáo

DOTA

Valve tiết lộ số nhân viên làm việc của Dota 2
Esports

Valve tiết lộ số nhân viên làm việc của Dota 2

Một nhân viên của Valve đã tiết lộ số nhân viên đang làm viêc ở bộ phận phát triển Dota 2.

Xem thêm
Quảng cáo
Quảng cáo