Quảng cáo

Đoàn Minh Xương

Chuyên gia Đoàn Minh Xương: 'Đổi mới là quy luật thành công của thể thao'
Bóng đá Việt Nam

Chuyên gia Đoàn Minh Xương: 'Đổi mới là quy luật thành công của thể thao'

Chuyên gia Đoàn Minh Xương đã có những đánh giá và chia sẻ về sự đổi mới của ĐT Việt Nam trong năm 2022.

Xem thêm
Quảng cáo
Quảng cáo