Chung kết thế giới

Kết quả bốc thăm chia bảng CKTG 2021 mới nhất
Esports

Kết quả bốc thăm chia bảng CKTG 2021 mới nhất

Kết quả bốc thăm chia bảng Chung Kết Thế Giới 2021 mới nhất. Bảng A là bảng tử thần với sự xuất hiện của cả DK và FPX.

Xem thêm
Quảng cáo