Quảng cáo

Aung La N Sang

Martin Nguyễn đã gia nhập team Aung La N Sang như thế nào?
Võ thuật

Martin Nguyễn đã gia nhập team Aung La N Sang như thế nào?

Phong độ của Martin Nguyễn đã nâng cao đáng kể từ khi anh gia nhập cùng phòng tập với Aung La N Sang. Vì đâu mà Martin Nguyễn có quyết định này?

Xem thêm
Quảng cáo
Quảng cáo