Quảng cáo
 • Chia sẻ Zalo
 • Chia sẻ Facebook
 • Tiktok Thethao247 Tiktok Thể Thao 247
 • Thethao247 Copy URL

Liên Quân Mobile: Chỉnh sửa tướng giữa mùa phiên bản Thành Phố Siêu Việt

22/07/2021 10:52 (GMT+7)
A A+ A++

Bản cập nhật giữa mùa của LQM sẽ bao gồm việc giảm sức mạnh và điều chỉnh hàng loạt vị tướng, đồng thời thay đổi chỉ số cho một số trang bị như huân chương Troy, Nham Thuẫn, Gươm sấm sét, ...

Tóm tắt cập nhật

Liên Quân Mobile: Chỉnh sửa tướng giữa mùa phiên bản Thành Phố Siêu Việt - Ảnh 1

CHỈNH SỬA TƯỚNG

 Errol

Liên Quân Mobile: Chỉnh sửa tướng giữa mùa phiên bản Thành Phố Siêu Việt - Ảnh 2

Nội tại:

 • Cự ly đòn đánh cơ bản: 3m -> 2m
 • Cứ ly đòn đánh cường hóa: 4m -> 3.5m
 • Thời gian đòn đánh cường hóa: 10s -> 5s
 • Sát thương đòn đánh cường hóa: 140% Công vật lý -> 150% Công vật lý

Chiêu 1:

Kẻ địch bị trói chân 0.5s -> Kẻ địch bị làm chậm 30% trong 2s

Chiêu 2:

 • Sát thương: 200/240/280/320/360/400 + 180% Công vật lý -> 200/260/320/380/440/500 + 180% Công vật lý
 • Thời gian hồi chiêu: 12s-8s -> 11s
 • 5 tầng Quỷ Trảo hồi chiêu Tay Đại Đao 1s -> hồi chiêu Tay Đại Đao 10%
 • Tung chiêu tạo đòn đánh cường hóa kế tiếp -> Đánh trúng tạo đòn đánh cường hóa kế tiếp

Gildur

Liên Quân Mobile: Chỉnh sửa tướng giữa mùa phiên bản Thành Phố Siêu Việt - Ảnh 3
Gildur full phép sẽ "bớt ảo" hơn trước

Chiêu 2:

Sát thương: 400/500/600/700/800/900 + 120% Công phép -> 450/560/670/780/890/1000 + 100% Công phép

Chiêu 3:

Liên tục công kích làm choáng 0.8 giây trong mỗi 0.5 giây -> Liên tục công kích làm choáng 0.6 giây trong mỗi 0.56 giây

Aoi

Liên Quân Mobile: Chỉnh sửa tướng giữa mùa phiên bản Thành Phố Siêu Việt - Ảnh 4

Nội tại:

Sát thương đột kích: 150-220 + 60% Công vật lý -> 120-260 + 50% Công vật lý

Chiêu 1:

 • Sát thương thêm lên quái rừng: 30% -> 40%
 • Đánh trúng kẻ địch nhận lá chắn: 15% máu tối đa -> 10% máu tối đa

Chiêu 3:

Thời gian hồi chiêu: 40s-28s -> 50s-40s

Zata

Chiêu 3:

 • Khi bay lên tốc chạy bản thân giảm 30%
 • Sát thương mỗi lông vũ bắn ra lúc bay lên120 + 30/lv + 15% Công phép -> 140 + 30/lv + 18% Công phép. Phần 2% máu tối đa không thay đổi

Richter

Liên Quân Mobile: Chỉnh sửa tướng giữa mùa phiên bản Thành Phố Siêu Việt - Ảnh 5

Chiêu 1:

 • Gươm lam: Thêm mới: kèm thêm 3%-8% Máu đã mất Sát thương vật lý
 • Thời gian hồi chiêu: 9s-8s -> 8s
 • Đòn cường hoá gây thêm: 130% Công vật lý sát thương phép -> 150% Công vật lý sát thương phép

Chiêu 2:

 • Gươm đỏ: Sát thương: 250-500 + 150% Công vật lý -> 300-600 + 150% Công vật lý
 • Bản thân không còn bị giảm tốc chạy

Alice

Liên Quân Mobile: Chỉnh sửa tướng giữa mùa phiên bản Thành Phố Siêu Việt - Ảnh 6

Nội tại:

Tung chiêu tăng 20% tốc chạy trong 1s -> tăng 20% tốc chạy trong 2s

Chiêu 1:

Thời gian hồi chiêu: 9s-6s -> 8s-6s

Chiêu 2:

 • Tăng tốc chạy: 30% -> 20% (+3% mỗi 100 công phép)
 • Lá chắn 200-400 + 60% Công phép -> 300-600 + 80% Công phép
 • Thời gian hồi chiêu: 11s-8s -> 12s-9s

Chiêu 3:

 • Xóa: giảm 30% giáp phép địch
 • Đánh trúng lần đầu gây x4 sát thương
 • Giảm bán kính (-0.5m)
 • Khi đang bị câm lặng, bị làm chậm thêm 60%
 • Kéo dài thời gian làm chậm (+20%)
 • Thời gian hồi chiêu 30s -> 40s-30s

Florentino

Liên Quân Mobile: Chỉnh sửa tướng giữa mùa phiên bản Thành Phố Siêu Việt - Ảnh 7

Nội tại:

Xóa Đột Kích tăng 10% sát thương

Chiêu 1:

Không tiêu hao nội năng -> Tiêu hao 50 nội năng, nhặt hoa hồi 50

Chiêu 2:

Tiêu hao 100 nội năng -> Tiêu hao 50 nội năng

Chiêu 3:

 • Xóa: Giảm 60% sát thương từ những kẻ địch khác
 • Nạn nhân bị giảm 15% giáp -> Flo được tăng 10%-20% Sát thương
 • Miễn khống từ những kẻ địch khác -> Miễn khống tất cả

Keera

Chiêu 3:

 • Xóa: chống chịu 3 đòn đánh thường
 • Tăng tốc: 30% -> 40%

Ilumia

Liên Quân Mobile: Chỉnh sửa tướng giữa mùa phiên bản Thành Phố Siêu Việt - Ảnh 8

Nội tại:

 • Chiêu cường hóa gây 1.8 lần sát thương -> 2 lần sát thương
 • Thời gian cường hóa: 3s -> 5s

Chiêu 1:

 • Tăng tốc độ cầu năng lượng (+2.5 m/s)
 • Tăng tầm bắn (+0.5m)
 • Sát thương: 350/390/430/470/510/550 + 40% Công phép -> 325/360/395/430/465/500 + 37.5% Công phép

Chiêu 2:

 • Tăng tốc: 50% -> 30%-50%
 • Thời gian làm chậm: 1.5s -> 2s
 • Tăng bán kính (+1m)
 • Tung chiêu thêm dấu ấn -> Trúng địch thêm dấu ấn, có thể cộng dồn
 • Hồi chiêu: 10s-7.5s -> 12s-8s

Chiêu 3:

 • Xóa: Tung chiêu thêm dấu ấn
 • Tăng thời gian hồi chiêu (+10s)

Krixi

Liên Quân Mobile: Chỉnh sửa tướng giữa mùa phiên bản Thành Phố Siêu Việt - Ảnh 9

Chiêu 1:

Sát thương: 500/575/650/725/800/875 + 75% Công phép -> 525/605/685/765/845/925 + 80% Công phép

Chiêu 3:

Sát thương: 275/350/425 + 65% Công phép -> 300/380/460 + 70% Công phép

Toro

Chiêu 2:

 • Sát thương: 100% Công vật lý + 5% Máu tối đa -> 100% Công vật lý + 8% Máu tối đa
 • Loại sát thương: Sát thương vật lý -> Sát thương phép

Natalya

 • Xóa: Khi tung chiêu loại bỏ các trạng thái khống chế. Nhưng vẫn chặn các khống chế sau khi đã có lá chắn
 • Lá chắn chặn: 500/750/1000 + 75% Công phép -> 850/1275/1700 + 100% Công phép

Airi

Nội tại:

Sát thương chuẩn: 136% Công vật lý + 1%/lv -> 135% Công vật lý

Astrid

Chiêu 3:

Tăng thêm thời gian vô địch để ngăn chiêu cuối bị ngắt

Kahlii

Liên Quân Mobile: Chỉnh sửa tướng giữa mùa phiên bản Thành Phố Siêu Việt - Ảnh 10

Nội tại:

Sát thương lên công trình giảm 50%

Chiêu 1:

 • Cho phép vừa tung chiêu vừa di chuyển
 • Làm chậm trong: 2s -> 1s

Chiêu 2:

 • Xoá đi công phép cộng thêm
 • Khiên: 250 + 30% Công phép -> 350 + 65% Công phép
 • Nội tại tăng tốc chạy: 2% + 1%/lv -> 15 + 5/lv (cộng đơn vị)
 • Kích hoạt tăng tốc chạy: 30%, giảm dần trong 1s -> 75 + 20/lv, giảm dần trong 3 giây

Chiêu 3:

 • Sát thương mỗi thanh kiếm80 + 20/lv + 8% Công phép -> 64 + 16/lv + 7% Công phép
 • Tổng số kiếm: 55 -> 90

Thorne

Liên Quân Mobile: Chỉnh sửa tướng giữa mùa phiên bản Thành Phố Siêu Việt - Ảnh 11

Chiêu 1:

Đạn tím: Máu tối đa kẻ địch 2/3/4% (tăng 1/1.5/2% mỗi 125 công vật lý cộng thêm) -> Máu tối đa kẻ địch 2/3/4% (tăng 0.5/0.75/1% mỗi 100 công vật lý cộng thêm), sát thương phép

Chiêu 2:

Đạn tím: Máu tối đa kẻ địch 2/3/4% (tăng 1/1.5/2% mỗi 125 công vật lý cộng thêm) -> Máu tối đa kẻ địch 2/3/4% (tăng 0.5/0.75/1% mỗi 100 công vật lý cộng thêm), sát thương chuẩn

CHỈNH SỬA TRANG BỊ

Giày kiên cường

Giáp phép: 110 -> 90

 Giáp Gaia

Giáp phép: 240 -> 200

Huân chương Troy

 • Giáp phép: 360 -> 200
 • Xóa bỏ nội tại cũ
 • Đổi mới: Nhận 8-112 Giáp phép (Tăng theo cấp tướng)
 • Đổi mới: Mỗi khi rời giao tranh, nhận (400 + 60 x Cấp tướng) Giáp phép

Nham thuẫn

 • Giáp vật lý: 180 -> 240
 • Nham thuẫn từ nay không còn giáp phép
 • Nhận lá chắn: 20% Máu tối đa + 30% Máu đã mất -> 30% Máu tối đa + 10% Máu đã mất

Gươm sấm sét

 • Giá: 1780 -> 1900
 • 40% Tốc độ đánh -> 35% Tốc độ đánh
 • Chớp giật - Sát thương phép: 135 + 20% Công vật lý -> 135 + 25% Công vật lý
 • Chớp giật - Hồi chiêu: 0.3s -> 0.35s

CHỈNH SỬA LỐI CHƠI

 • Phù hiệu Luyện Kim: Tiền tăng mỗi cộng dồn: 25 -> 20, thời gian hồi cộng dồn 25s -> 20s, số tiền tối đa 1200 -> 900
 • Vàng hạ Tà Thần Caesar khởi đầu: 70 -> 50
 • Vàng hạ Rồng bạo chúa khởi đầu: 140 -> 100
 • 5 phút đầu lính đường giữa giảm còn 80% lượng máu
 • Sát thương trụ ngoài, trụ giữa: 470 -> 510
 • Sát thương trụ bậc thềm: 630 -> 700
 • Sát thương tăng trưởng của trụ mỗi lần 2.5%, tối đa 125%
Author Thethao247.vn Hải Bùi / Theo Tạp chí Người Đưa Tin - Link gốc
ĐĂNG KÝ KÊNH YOUTUBE THỂ THAO 247
liên quân mobile bản cập nhật thành phố siêu việt chỉnh sửa tướng giữa mùa tin game
Xem thêm