Quảng cáo

vòng Knockout

Faker: 'Chúng tôi sẽ làm tốt hơn trong vòng Knockout của MSI 2022'
Esports

Faker: 'Chúng tôi sẽ làm tốt hơn trong vòng Knockout của MSI 2022'

Trong buổi phỏng vấn sau trận đấu, người chơi đường giữa Faker cho biết T1 sẽ làm tốt hơn trong vòng Knockout của MSI 2022.

Xem thêm
Quảng cáo
Quảng cáo