Quảng cáo

thống kê kỹ thuật

Bóng chuyền Việt Nam lần đầu tiên được phổ cập thống kê kỹ thuật
Bóng chuyền

Bóng chuyền Việt Nam lần đầu tiên được phổ cập thống kê kỹ thuật

Vậy là sau một thời gian dài bị chê "không theo kịp sự phát triển của bóng chuyền thế giới", cuối cùng Liên đoàn Bóng chuyền Việt Nam cũng tính đến việc sử dụng các chuyên gia trong việc thống kê số liệu trận đấu.

Xem thêm
Quảng cáo
Quảng cáo