thị trường chuyển nhượng

Chuyển nhượng 3/9: Văn Hậu gia nhập trời Âu, Icardi có bến đỗ mới
Chuyển nhượng

Chuyển nhượng 3/9: Văn Hậu gia nhập trời Âu, Icardi có bến đỗ mới

Văn Hậu gia nhập trời Âu, Icardi có bến đỗ mới, cựu tiền đạo MU gia nhập Sevilla là những tin chuyển nhượng chính ngày 3/9.

Xem thêm