Thế vận hội mùa đông 2014

Nhà vệ sinh thiết kế kỳ lạ tại làng Olympic Sochi
Thể Thao

Nhà vệ sinh thiết kế kỳ lạ tại làng Olympic Sochi

Thế vận hội mùa đông 2014 không chỉ gây tiếng vang bởi khoản tiền đầu tư lớn nhất trong lịch sử thế vận hội mà còn được chú ý đặc biệt bởi những quy định kỳ lạ...