Thái Cực kiếm pháp

Thanh niên Trần Sư Hành thi triển Thái Cực kiếm pháp tựa nước chảy mây trôi
Video

Thanh niên Trần Sư Hành thi triển Thái Cực kiếm pháp tựa nước chảy mây trôi

Năm 2003, Trần Sư Hành được mời đến biểu diễn cho lễ khai mạc Giả vô địch đấu đơn Vũ Hán, tại đây ông đã thi triển Thái Cực kiếm pháp phái Võ Đang.

Xem thêm
Quảng cáo
Quảng cáo