Quảng cáo

Sofm Graves

SofM cầm tướng tủ Graves gánh team với cách lên đồ mới
Liên Minh Huyền Thoại

SofM cầm tướng tủ Graves gánh team với cách lên đồ mới

Graves quá khỏe trong tay SofM với lối lên đồ mới. Cùng xem cách SofM sử dụng Graves gánh team và đánh bại T1 Ellim.

Xem thêm
Quảng cáo
Quảng cáo