SN

Xạ thủ cũ của Snake Esports chia sẻ kinh nghiệm đánh cặp cùng SofM: 'Cậu ấy chỉ đạo tôi ăn từng con lính'
Esports

Xạ thủ cũ của Snake Esports chia sẻ kinh nghiệm đánh cặp cùng SofM: 'Cậu ấy chỉ đạo tôi ăn từng con lính'

KRYSTAL chia sẻ rằng SofM giống như một cỗ máy, cung cấp mọi thông tin trong ván đấu đồng thời chỉ đạo từng đường đi nước bước cho xạ thủ.

Xem thêm
Quảng cáo
Quảng cáo