slna

Đội trưởng ĐTQG: 'SLNA không bao giờ dạy chúng tôi đá xấu'
Bóng đá Việt Nam

Đội trưởng ĐTQG: 'SLNA không bao giờ dạy chúng tôi đá xấu'

Quế Ngọc Hải đã có những chia sẻ sau những ác cảm mà dư luận dành cho các các cầu thủ trưởng thành từ lò đào tạo của SLNA.

Xem thêm