Quách Tân

Tân binh ĐT Việt Nam phải tập riêng với bác sĩ
Đội tuyển Quốc gia

Tân binh ĐT Việt Nam phải tập riêng với bác sĩ

Mới đây, ĐT Việt Nam có thêm một trường hợp chấn thương là Giang Trần Quách Tân - tân binh của Hồng Lĩnh Hà Tĩnh.

Xem thêm
Quảng cáo