Quảng cáo

New Generation

Fifa Online 4 ra mắt thẻ cầu thủ Multi-League Champions (MC)
FIFA Online 4

Fifa Online 4 ra mắt thẻ cầu thủ Multi-League Champions (MC)

Trong bản cập nhật nhật vào tháng 12 tới đây, Fifa Online 4 Hàn Quốc đã cho ra mắt thể cầu thủ mùa giải mới mang tên Multi-League Champions (MC).

Xem thêm
Quảng cáo
Quảng cáo